Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

Wie zijn we

Katholieke drijfveren

Missie
Op weg gaan, mensen tegen komen en daadwerkelijk kennismaken, leren van elkaar en samen aan de slag voor betere levensomstandigheden. Elkaar ontmoeten, geïnspireerd worden, en je omgeving rechtvaardiger maken.
Meer concreet betekent dit dat wij werken aan een meer rechtvaardige samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Katholiek
Katholiek betekent voor ons dat wij onze inspiratie halen uit de katholieke sociale leer. Deze leer gaat onder andere over hoe mensen goed met elkaar kunnen samenleven en hoe iedereen volwaardig in de samenleving mee kan doen.
De kernbeginselen van de katholieke sociale leer zijn: bonum commune (=algemeen welzijn), subsidiariteit (= de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk leggen: wat mensen zelf kunnen doen, niet uit handen nemen maar eventueel alleen versterken), solidariteit en menselijke waardigheid.

Om de menselijke waardigheid te kunnen waarborgen, werken wij ook zo goed mogelijk met de presentiebenadering. De presentie benadering komt voort uit de presentietheorie van prof.dr. Andries Baart. Kenmerkend in deze presentiebenadering is dat er aansluiting gezocht wordt bij de ander, dat wil zeggen: naast iemand staan, de belevingswereld begrijpen, erkenning van de ander. Vanuit deze gedachte kan er vervolgens, evt. samen met de ander, gezocht worden naar een oplossing voor het probleem.

Deze visie is van invloed in hoe wij kijken naar maatschappelijke vraagstukken, hoe wij daarop inspelen en hoe wij uiteindelijk werken. De visie wordt vertaald in onze projecten en trainingen. Dit betekent ook dat iedereen, gelovig of niet, welkom is om aan te sluiten bij onze werkzaamheden. Onze werkzaamheden zijn niet bedoeld om mensen in de kerk te krijgen, maar zijn bedoeld om bij te dragen aan een meer sociale en rechtvaardige samenleving.

Daarnaast betekent katholiek voor ons dat wij een sterke binding met de verschillende katholieke kerken in de provincies Groningen en Drenthe hebben en dat wij ook met deze kerken projecten realiseren. Ook werken we samen met het bisdom Groningen-Leeuwarden.

 

Volg ons ook op Facebook

Ons personeeldagje Groningen

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD