Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

partners financiers

Partners en financiers

Partners
Solidair Groningen & Drenthe staat middenin in de samenleving en onze werkzaamheden voeren we dan ook (bijna) nooit alleen uit.
We werken samen met verschillende vrijwilligers en professionals uit het veld en daarnaast werken we samen met vele organisaties. Aangezien wij aan verschillende maatschappelijke thema’s werken, zijn er ook diverse organisaties waar wij mee zouden kunnen samen werken.
Partners waar we tot op heden mee werken of veel mee gewerkt hebben, zijn:

Groningen en Drenthe
•    Bisdom Groningen Leeuwarden
•    Verschillende (katholieke en protestantse) kerken
•    Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) in Groningen & Drenthe
•    Stedelijke Caritasinstelling (SCI)
•    Diocesane werkgroep woonwagenpastoraat
•    Humanitas
•    CMOSTAMM
•    Stichting de Zijlen
•    Stichting IETA
•    COC Groningen & Drenthe
•    Contrario
•    Plattelandsjongeren.nl
•    Lentis
•    Interreligieuze projectgroep ‘Geloven in Samenleven’ (GIS)
•    Groningen verwelkomt
•    Lokale afdelingen van stichting Leergeld
•    Lokale afdelingen van de voedselbank
•    Brede Overleggroep Kleine Dorpen
•    PTHU
•    Platform Kerk en Aardbeving
•    Diverse gemeenten
•    Stichting het SamenHuis
•    GGD
•    Internationale Schakelklas Groningen
•    Rijksuniversiteit Groningen
•    Hanzehogeschool
•    Alfa College
•    Humanistisch Verbond
•    Gemeenschappelijke Kredietbank
•    Lokale afdelingen van de Stichting Present

Landelijk
Op landelijk niveau werken wij intensief samen met de andere katholieke maatschappelijke activeringsorganisaties, namelijk:
•    Solidair Friesland (Friesland)
•    KCWO (Overijssel)
•    KCMA (Gelderland)
•    Stichting de KIM (Flevoland en Utrecht)
•    Stichting Mara (Rotterdam en Den Haag)
•    Stichting de Vonk (Brabant en Zeeland)
•    Actioma (landelijk kenniscentrum maatschappelijk activeringswerk)
Op het gebied van armoede bestrijding in Nederland, werken wij ook samen met Cordaid in Nederland. Op het gebied van woonwagenpastoraat, werken wij samen met het pastoraat woonwagenbewoners in Nederland (PWN).


Financiers
Solidair Groningen & Drenthe is een onafhankelijke stichting en maakt geen aanspraak op vaste financiële stromen. Toch zijn er voor haar werkzaamheden financiële middelen noodzakelijk. Om ons werk te kunnen uitvoeren, werken wij daarom samen met verschillende financiers. Financiers waarmee we veel mee samenwerken, of tot op heden veel mee hebben samengewerkt, zijn:
•    Kansfonds
•    Oranjefonds
•    PIN
•    Porticus
•    Stedelijke Caritasinstelling (SCI)
•    Kerk en wereld
•    Beheerfonds KLCMO
•    RDO Balije van Utrecht
•    SNS fonds Eemsmond
•    Rabobank Stimuleringsfonds
•    VSB Fonds
•    Haëlla Stichting
•    (Lokale) Overheden

Volg ons ook op Facebook

Ons personeeldagje Groningen

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD