Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

drijfveren

Werkwijze en doelgroepen

Maatschappelijk Activeringswerk
Ons werk wordt ook wel maatschappelijk activeringswerk genoemd. Maatschappelijk activeringswerk betekent dat wij anderen (vrijwilligers, professionals) ondersteunen in het vormgeven van maatschappelijke activiteiten. Denk hierbij aan organisaties die een nieuw project willen starten, maar hiervoor de middelen niet hebben. Of vrijwilligers die zich willen inzetten voor de samenleving, maar hierbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of kerken die hun diaconale werkzaamheden willen verbreden. Wij werken aan verschillende maatschappelijke en diaconale thema's en dit betekent dat wij steeds zoeken naar nieuwe trends in de samenleving.

Doelgroepen
Onze werkzaamheden komen ten goede aan mensen die vóóraf aan de werkzaamheden niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit is volgens ons onrechtvaardig. Dit betekent dat onze doelgroepen zeer verschillend kunnen zijn.
Wij maken geen onderscheid in religie, afkomst o.i.d. Iedereen mag meedoen op een manier die bij hem of haar past. Alleen op deze manier kan een persoon volgens ons volwaardig meedoen in de samenleving.

2-lijns
Wij werken met professionals, vrijwilligers of mensen uit kerken die iets voor een bepaalde doelgroep willen betekenen. Dit betekent dat wij in onze werkzaamheden (bijna) nooit direct samen werken met de doelgroep, maar dat wij zogenaamde 2e-lijns werken, via onze partners: de professionals en vrijwilligers. Af en toe werken wij wel eens met een doelgroep. Daarom zeggen we ook wel eens dat we 1,5 lijns werken.

Onderwerpen
Voorbeelden van onderwerpen waar wij ons zoals mee bezighouden, zijn: Armoede, jongeren, eenzaamheid, ouderen, vluchtelingen, laaggeletterdheid, maatjesprojecten, mensen met een beperking, werk en werkloosheid.

Samenwerking
Solidair Groningen & Drenthe staat middenin in de samenleving en onze werkzaamheden voeren we dan ook (bijna) nooit alleen uit.
We werken samen met verschillende vrijwilligers en professionals uit het veld en daarnaast werken we samen met vele organisaties, instellingen en kerken. Aangezien wij aan verschillende maatschappelijke thema’s werken, zijn er ook diverse organisaties waar wij mee zouden kunnen samen werken.

Rechtsboven, onder ‘partners en financiers’, kun je meer lezen over onze samenwerkingspartners.


Geloven op maandagfonds

Volg ons ook op Facebook

Ons personeeldagje Groningen

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD